MEDITATION

Meditation har bl.a til hensigt at skærpe sindet og gøre det mere følsomt og sensitivt. Derfor er det centralt i meditation at gøre sindet stille, komme bagved tanken og følelsen, være passiv og afventende. Den meditative tilstand kan beskrives og defineres som en intens, indre lytten eller en tilstand af passiv opmærksomhed.

Populært sagt sættes sindet i frigear under meditation, hvilket vil sige at der sker en afkobling af tankeprocesserne og du bliver i stand til at lade op på blot få minutter. Du bliver også i stand til at være i nuet, mærke dig selv og handle ud fra et mere klart sind.

Under meditation har vi mulighed for at trække på et uudtømmeligt kraftcenter (vitalkraften), som er vort væsens rod og hvori al original og skabende virksomhed har sin oprindelse. Samtidig har meditationen en koordinerende, harmoniserende og integrerende funktion.

Kortfattet kan det siges at meditation er en øvelse i at gøre sindet stille og opmærksomt, samlet, sensitivt og ubundet. Meditation tilsigter en harmonisering af tanker, følelser og frigør herigennem kreative, skabende og dynamiske energier. Endelig og som det vigtigste punkt, danner meditation grundlaget for en selvrealisering og kontakt med dit inderste, din sande natur.

Undersøgelser og forskning har påvist en reducering af fysiologiske symptomer af stress, smerter, for højt blodtryk og søvnløshed.
Endvidere forøges det følelsesmæssige overskud fra de mange hormoner der frigives, immunsystemet bliver styrket, koncentrationsevnen/fokus samt indlæringen/hukommelse forbedres, d.v.s. en forbedret ordning i hjernens funktion.