TRE PROVIDER

  “Hjertet har sine grunde, som forstanden ikke kender”
                                                                                          Pascal

Bioenergetik er en måde hvorpå personligheden kan forstås ud fra kroppen og dens energiprocesser. Disse processer, som består af energiopbygning gennem åndedræt, stofskifte og udladning af energi gennem bevægelse, er livets grundlæggende funktioner.

Bioenergetik er en måde af hjælpe folk til at arbejde med krop og sind for at løse de følelsesmæssige spændinger, og derigennem forløse problemer, gammel stress og traumer med en omsorgsfuld metode, så deres muligheder for at leve i velvære, med større overskud og glæde, samt forøge sin evne til at opleve mere nydelse i livet/med livet.

Vi er alle skabt til at imødekomme stress og traumer, og kroppen er sådan indrettet at den altid vil prøve at genvinde sin balance. Kroppen/sindet kan være så blokeret at den har den brug støtte, vejledning og hjælp af en terapeut til de uforløste situationer.

Som TRE provider hjælper jeg eleven gennem en serie øvelser, åndedræt og terapi, så eleven kan blive endnu bedre til at komme i kontakt med sig selv gennem sin krop og sit åndedræt, det jeg kalder  at kunne genkalde sin “vibrerende sundhed”.

Mellem terapierne udføres øvelserne som hjemme øvelser, for at holde kontakt til kroppen og åndedrættet. Når eleven møder op går vi dybere end man gør ved sine hjemme øvelser.

Terapien går ud på at lære eleven at kunne klare sig selv, udføre øvelserne når det er tiltrængt eller som forberedelse til visse spændte, angste eller stress fyldte situationer.

Kik/hør på nedenstående link:

1. Introduction to TRE® Tension and Trauma Releasing Exercises – Shake it Off Slideshow Presentationhttps://www.youtube.com/watch?v=hTPFbd-5xmE

2. TRE: A condensed explanation
https://www.youtube.com/watch?v=eQkwLrSxd5w

3. En kort animation