UDDANNELSE

Ki-ZenYoga- og Meditationslærer

200 timers Yogauddannelse

nyt hold i  2024

ved Susanne Kihlgast

Baggrund for Ki-ZenYoga

Yoga forener og skaber harmoni i krop, sind og ånd, balancerer det maskuline og feminine, det indre og ydre, det kølende og varmende, det jordiske og himmelske.

Yoga strækker og blødgør kroppens muskler, led og bindevæv, strækker og styrker sindet og holder den mentale bevidsthed vital og kroppen ungdommelig.

Yoga sænker også stressniveauet og udvider evnen til at rumme tanker og følelser. Dette gøres bl.a. ved indlagte meditative øvelser eller meditation.

Ved at fordybe dig i stillingerne og vende opmærksomheden indad i takt med åndedrættet, kommer du helt ind til kroppens kerne af følelsesmæssige spændinger. Ved at overgive dig lige hér glider du over i din energetiske krop. Det er her kroppen vil søge tilbage til den harmoniske tilstand, der er til rådighed i hukommelsen.

Yoga-teknik

Gennem bevidst arbejde med åndedrættet, energibaner, muskler, fascier, bindevæv, kirtler, organer, lymfesystem, nervesystem, meridianer, chakraer samt forskellige tilgange til at arbejde med krop og sind – blandt andet inspireret af HathaYoga, YinYoga,  RestorativYoga, KundaliniYoga, FysioFlow og ikke mindst FlowYoga, Qigong og energiarbejde.

Vi skal arbejde med Ki-ZenYoga som står for Ki – energi (prana), Zen – sindstilstand, hvor vi arbejder med meditation i øvelserne før/efter og gennem øvelserne for at få en mere fordybende regenererende effekt af øvelserne (asanas).

Vi skal arbejde med forlængelse af kroppen, opøve fornemmelsen for Ki’en og mærke fornemmelsen af energi-flow, når det er ekstra aktiv i kroppen.

Timerne vil være en blanding mellem: 1) analytisk uddannelse i, hvordan man lærer og praktiserer teknikker og 2) guidede praksis af teknikkerne.

Emner og indhold i uddannelsen

Vayus og meridianer

Vayus og meridianer er energiveje, hvor Ki (energi / livskraft / prana) bevæger sig gennem og ud i hele kroppen. Når Ki ikke flyder korrekt og harmonisk, opstår der ubalancer. Ved at korrigere og genoprette Ki i kroppen, så den flyder harmonisk, afbalanceres både krop, sind og følelser.

Der arbejdes med de 5 vayus (energiretninger) og meridiansystemet (energibaner) gennem fysiske, mentale og meditative øvelser. Vi kommer i kontakt med den indre krop, hvor Ki tager plads og regenererer kroppen. Vi lærer at bruge og bevare den energi (Ki), vi har til rådighed. Styrke de inderste små korte muskelfibre, som holder vores korpus i den rette stilling. Går på opdagelse i vores indre oplevelse af at overgive kroppen til den rette spændingsbalance. Få fokus på den udrensende/oplivende og afspændende effekt via vejrtrækning.

Åndedrætsteknik / Pranayama

Forskellige typer af åndedrætsteknikker også kaldet pranayama, vil altid indgå i øvelserne. Teknikkerne er et redskab til at opnå indre såvel som ydre ro, pranayama sørger for optimal udnyttelse af lungekapaciteten og er med til at rense sindet. Pranayama sænker vores stress-niveau, harmoniserer hjerne og hjerte, hvorved der skabes balance mellem det sympatiske- og parasympatiske nervesystem.

Organ- og kirtelarbejde

Vi arbejder med at påvirke organernes og kirtlernes funktioner igennem yoga-øvelser og pranayama. Organerne aktiverer vi også med lyde. Kirtlerne repræsenterer desuden personlighedens hormoner. Vi lærer at dirigere og opbevare Ki’en i organerne og kirtlerne.

Chakra, aura og bandha

Under den spirituelle (esoteriske) del af uddannelsen kommer vi ind på opbygning og stimulering af chakra, aura og de tre vigtige nadier Ida, Pingala og Sushumna. Dette sker blandt andet igennem lyde, farver, mantraer, mudraer og bandhaer til kroppen.

Afspænding, YogaNidra, meditation og visualisering

Vi arbejder med grundlaget for afspænding, YogaNidra og meditation blandt andet gennem viden om hjernebølger og meditationens indflydelse på krop og sind.

Livsform

Vi arbejder med livsform og livsindstilling inden for yogaen, herunder Yogaens 8 grene.

Undervisningsteknik

Hvordan opbygger du en time/programmer med øvelser, musik og yogaredskaber? Hvordan tager du hensyn til skavanker? Hvordan korrigerer du eleverne og bringer energien frem i øvelserne?

Deltagerne forbereder programmer samt skiftes til at undervise og får dermed god træning i at undervise lige fra begyndelsen af uddannelsen.

Gæstelærere (obligatorisk med ekstra betaling ca. 5.000 kr.)

Ubalancer i skelet/muskulatur og hypermobilitet gæstelærer John Verner, Parkens Fysioterapi

Fysioterapeutisk behandler, underviser og foredragsholder

Specialist i Idræts Fysioterapi

Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

Certificeret Mulligan Fysioterapeut

Facilitator i Be Activated

Løbende yoga-undervisning

 Hvis du overvejer at gennemføre denne uddannelse, er det vigtig, at du deltager i yoga-timer mindst én gang om ugen sideløbende med uddannelsen. Yogaen kan du tage forskellige steder, men det er bedst, hvis du tager timerne på mine hold for at få mest mulig træning i Ki-ZenYoga.

Undervisning

Den almindelige undervisning med mig foregår én gang om måneden lørdag fra 9.00 – 16.00, søndag fra 9.00 – 15.30

John Verner bliver over 5 torsdage fra 17.00 – 20.00. 

Der tages forbehold for ændringer af tider og dage.

Eksamen

Du skal have alle 200 undervisningstimer inden eksamen. Ved fravær skal du sørge for at få indhentet det resterende, hvilket koster ekstra timer.

Eksamen består både af skriftlige opgaver samt en praktisk prøve. Eksamen vurderes som bestået eller ikke bestået.

Pris eksklusiv gæstelærere

30.000 kr. 

Undervisningsmateriale

 Obligatorisk indkøb

 Asana, Pranayama, Mudra, Bandha: Swami Satyananda Saraswati

Prana and Pranayama: Swami Satyananda Saraswati

Yoga Nidra: Swami Satyananda Saraswati

HATHA YOGA Illustrated: Martin Kirk –Brooke Boon – Daniel DiTuro

Yin Yoga, Outline of A quiet practice: Paul Grilley

The Vital Psoas Muscle – Connecting Physical, Emotional, and Spiritual Well-Being: Jo Ann Staugaard-Jones

Livets Hormoner: Arvin Larsen

Der vil blive mailet supplerende undervisningsmateriale.

Frivillig læsning

The Path to Holistic Health: B K S Iyengar

Yoga mat companion 1, 2, 3 and 4: Ray Long

Nærmere noget … filosofien bag yoga: Simon Krog

Chakra bogen (Skab balance I kroppens vitale energier): Pauline Wills

Bliv yngre med alderen og forvandling af stress til vitalitet: Mantak Chia