HEALING

Healing er en behandlingsform, hvor en behandler (en healer) søger at skabe balance i klientens egen energi. Healingen sker ved at behandleren overfører udefrakommende energi via sig selv (kanalisering) til klienten. Healeren er et bindeled eller en antenne for klienten selv kan få den ubalancerede energi i orden. Kroppen er således indrettet at den sender energi til de områder i kroppen der mangler og må derved stjæle lidt energi fra områder der er mere vitale – der kan herved opstå ubalance i energifordelingen – healeren er med til at genskabe balancen igen.

Ordet ”healing” er engelsk og betyder “helende” eller at “hele”. Healing bygger på den opfattelse, at der i og omkring kroppen cirkulerer en energi, ofte kaldet livsenergi/qi eller prana. Sygdom og lidelser ses som et udtryk for, at der er blokeringer og ubalance i denne energistrøm. Ved healing søger healeren at genskabe balancen i kroppens energi ved at tilføre ekstra energi der, hvor der er blokeringer og ubalance. På den måde mener healere, at kroppens evne til at helbrede sig selv styrkes.

Udgangspunktet for healing er idéen om, at healeren er forbundet med en udefrakommende energi, som via healeren kanaliseres videre til klienten. Nogle healere mener også, at energien kan komme fra healeren selv. Ifølge healere er energien selv i stand til at finde frem til, hvor der er blokeringer og ubalance i kroppens energi, eller healeren kan guide energien på vej.

Healingen påvirker både følelser og tankemønstre i energien kroppen og dermed helbredet. Healere arbejder derfor også med at bearbejde følelser og tanker i forbindelse med behandlingen.

Mange healere arbejder ud fra idéen om chakra og aura, som er med til at danne den energetiske krop. Energien kan beskrives som Universets kraft. 

Energistrømme i kroppen:

Prana er det navn der i den indiske tradition bruges om den kosmiske livsenergi. Nøjagtigt som i Akupunktur findes også her et stort netværk af energistrømme (Nadis), som fordeler sig i hele kroppen, og hvori Prana strømmer. Nadiernes forløb og funktion er detaljeret beskrevet i de gamle yogaskrifter, men det er frem for alt i praktisk anvendelse i den levende yogatradition., hvor man kanaliserer den psykiske energi. Energien ledes derhen, hvor der er behov for det – til syge områder i ens egen krop eller til andre personer, endda på afstand. 

Det samme princip at helbrede med energi, omend i en lidt grovere form, bliver også brugt indenfor medicin. På det Tyske Sportsuniversitet i Køln, ved forskellige sportsskader som ledbåndstrækninger og brækkede ben, blev kroppen påført elektroder. Det skadede område blev stimuleret ved hjælp af svagstrøm. På samme måde leder man på et hospital i Syracuse i New York svagstrøm gennem de ramte områder. Man vikler kobbertråd omkring f.eks. et brækket ben, og fremskynder derved helbredelsesprocessen betydeligt. Fint sagt kan man sige at den menneskelige energi kan ledes på samme måde fra hjertet og tanken.

Har man en gang lært at bruge den psykiske energi, har man fået en meget kraftig og samtidig en langt mere forfinet metode til sin rådighed.